top of page
פרויקט הרכב תל אביב

הרכב

תל אביב

פינת רחוב הרכב / המסגר תל אביב

בניין מניב - יזמות רכישה משותפת עם אקרו נכסים.

 

2700 מטר מסחר ומשרדים ,חניון הכולל 80 חניות וזכויות בניה בגג הבניין.

 

בתכנון - בנית בניין בערוב שימושים הכולל מגורים,משרדים ומסחר.

 

שלב תכנוני-פרה רולינג מול עיריית תל אביב לאפיון הפרוייקט והיקפו.

bottom of page