top of page
פרויקט ראוס של ג'נסיס ספרד

REUS

בנין בן 4 קומות בלב המרכז התרבותי של ראוס המרוחקת כ- 110 ק"מ מברצלונה, 

שיפוץ הנכס וההשבחה הסתיים בשנת 2021 הדירות בבניין מושכרות ובתפוסה מלאה.

bottom of page